Daně a poplatky-koupě

Daně a poplatky-koupě

 

Výdaje spojené s koupí nemovitosti jsou všeobecně vzato závislé na hodnotě transakce a běžně dosahují 10-13% z kupní ceny. Jsou to:

Honorář advokáta:

Běžně jde o 1% z hodnoty výše transakce plus platné DPH. Účtovat honorář za právní asistenci na základě procentuálního poměru je místní zvyklostí (ve finále mnohem výhodnější pro klienta než případné účtování na základě hodinové sazby či fakturace úkonů, jak je běžné u nás). Počítejte ale i s tím, že zde advokátní kancelář poskytuje mnohem širší záběr služeb, než na jaké jste zvyklí z domu. Svého právníka rozhodně nepřekvapíte požadavkem o pomoc v běžných záležitostech, jako je prověření dopravního přestupku, vyřešení nezaplaceného účtu za elektřinu, apod. Jsou zvyklí na poskytování opravdu kompletních služeb a zastoupení veškerých zájmů klienta na území Španělska.

Honorář notáře:

Všichni španělští notáři by měli účtovat stejný honorář za stejnou práci. Ovšem je také skutečností, že cena notářsky ověřených dokumentů je závislá na různých faktorech, jako například na hodnotě transakce, počtu zainteresovaných stran, počtu stránek samotného dokumentu, apod. Z tohoto důvodu je velmi složité odhadnout s přesností konečnou cenu. Pro přibližnou orientaci se v případě koupě nemovitosti může pohybovat v rozpětí mezi 500 a 1.500 €.

Honorář Katastru nemovitostí:

Stejně jako notářství, katastr se řídí stejnou politikou aplikace honorářů, jednotnou pro celé území Španělska. Řečeno všeobecně, účet za zápis do katastru je o něco nižší než účet notáře.

Daň z převodu majetku a Actos Jurídicos Documentados

a) Daň z převodu majetku

Tato daň se platí pouze u koupě nemovitostí tzv. z druhé ruky a platí se ve lhůtě 30 dnů po podpisu kupní smlouvy u notáře.

Na území Andalusie je tato daň progresívní, tj. závisí na ceně převáděné nemovitosti.

Nejnižší úroveň je 8% pro transakce pod 400.000 Euro, včetně, navyšuje se na 9% mezi 400.001 a 700.000 Eury a dosahuje 10% pro transakce nad 700.001 Euro.

V autonomních oblastech jako je Murcie a Valencie je pevná daň ve výši 7% z kupní ceny, Kanárské ostrovy mají sazbu 6,5%.

b) Actos Jurídicos Documentados / Správní poplatek

Ekvivalent daně z převodu majetku, týká se pouze novostaveb.

V Andalusii jde o daň ve výši 1,5% z ceny. V autonomiích Murcie a Valencie se snižuje na 1,2%, na Kanárských ostrovech pouze 1%.

Existují určité daňové úlevy v jednotlivých autonomních oblastech. Tyto se týkají především případů, kdy je předmětem koupě nemovitost určená pro trvalé bydlení, jejíž hodnota nedosahuje 130.000 Eur u mladších 35 let, u ceny do 180.000 Eur v případě, že kupující má lékařsky potvrzené postižení, či v případech, kdy jde o sociální bydlení, opět určeno pro trvalé obývání.

DPH

Daň z přidané hodnoty se platí v případě koupě novostaveb. V současné době je její výše 10% z ceny na Pyrenejském poloostrově, Kanárské ostrovy mají 7% sazbu (IGIC).

Další výdaje

Mimo již zmíněné výdaje existuje celá řada dalších, drobnějších, které ovšem  neznamenají žádné zásadní navýšení celkových nákladů spojených s koupí nemovitosti. Mezi nimi jsou například poplatky spojené s převodem smluv s dodavateli energií, získání NIE, udělení Plné moci či sepsání španělské závěti, administrativní poplatky.

Honorář realitního makléře, poplatek za zprostředkování koupě

U zprostředkování koupě nemovitosti je naše práce plně hrazena z provize stanovené prodávající stranou, která je součástí ceny, tudíž klient nehradí absolutně žádný poplatek navíc. Není pro to jediné opodstatnění. V případě, že již nemovitost ve Španělsku vlastníte a chcete ji našim prostřednictvím prodat, kontaktujte nás a individuálně dohodneme přesné podmínky pro váš konkrétní případ.