Daně a poplatky-koupě

Daně a poplatky-koupě

 

Výdaje spojené s koupí nemovitosti jsou všeobecně vzato závislé na hodnotě transakce a běžně dosahují 10-13% z kupní ceny. Jsou to:

Honorář advokáta:

Běžně jde o 1% z hodnoty výše transakce plus platné DPH. Účtovat honorář za právní asistenci na základě procentuálního poměru je ustálenou zvyklostí u nemovitostního práva speciálně na jihu Španělska (ve finále výhodnější pro klienta než případné účtování na základě hodinové sazby či fakturace úkonů, jak je běžné jinde). Počítejte ale zároveň s tím, že zde advokátní kancelář poskytuje mnohem širší záběr služeb, než na jaké jste zvyklí. Svého právníka rozhodně nepřekvapíte požadavkem o pomoc v běžných záležitostech, jako je prověření dopravního přestupku, vyřešení nezaplaceného účtu za elektřinu, apod. Jsou zvyklí na poskytování opravdu komplexních služeb a zastoupení veškerých zájmů klienta na území Španělska.

Honorář notáře:

Všichni španělští notáři by měli účtovat stejný honorář za stejnou práci. Cena notářsky ověřených dokumentů je však závislá na různých faktorech, jako například na hodnotě transakce, počtu zainteresovaných stran, počtu stránek samotného dokumentu, apod. Z tohoto důvodu je velmi složité odhadnout s přesností konečnou cenu. Pro přibližnou orientaci se v případě koupě nemovitosti může pohybovat v rozpětí mezi 500 a 2.000 €.

Honorář katastru nemovitostí (zde Registro de la Propiedad):

Stejně jako notářství, katastr se řídí stejnou politikou aplikace honorářů, jednotnou pro celé území Španělska. Řečeno všeobecně, účet za zápis do katastru je o něco nižší než účet notáře, přibližně 70% výše.

Daň z převodu majetku a Actos Jurídicos Documentados (kolkovné)

a) Daň z převodu majetku

Tato daň se platí pouze u koupě nemovitostí tzv. z druhé ruky, a to ve lhůtě do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy u notáře.

S nástupem Covidu byla přijata jistá opatření, včetně daňových úlev, které mají za cíl podporu ekonomiky. Mezi nimi i změna původní progresívní sazby (8-10%) na území Andalusie, která byla snížena na jednotnou sazbu ve výši 7% z kupní ceny.

b) Actos Jurídicos Documentados / Správní poplatek, kolkovné

Ekvivalent daně z převodu majetku, týká se pouze novostaveb.

V Andalusii jde o daň ve výši 1,2% z ceny. Opět jde o snížení jako součást proticovidových opatření. Původní sazba činila 1,5%.

Existují určité daňové úlevy v jednotlivých autonomních oblastech. Tyto se týkají především případů, kdy je předmětem koupě nemovitost určená pro trvalé bydlení, u mladších 35 let, u lidí s jistým stupně, postižení, apod.

DPH

Daň z přidané hodnoty se platí v případě koupě novostaveb. V současné době je její výše 10% z ceny na celém Pyrenejském poloostrově.

Další výdaje

Mimo již zmíněné výdaje existuje celá řada dalších, drobnějších, které ovšem  neznamenají žádné zásadní navýšení celkových nákladů spojených s koupí nemovitosti. Mezi nimi jsou například poplatky spojené s převodem smluv s dodavateli energií, získání daňového identifikačního čísla NIE, udělení plné moci či sepsání španělské závěti, administrativní poplatky. Ve všech těchto případech jde o menší položky.

Honorář realitního makléře, poplatek za zprostředkování koupě

U zprostředkování koupě nemovitosti je naše práce plně hrazena z provize stanovené s prodávající stranou, která je součástí ceny, tudíž klient nehradí absolutně žádný poplatek navíc. Není pro to jediné opodstatnění. Ve Španělsku VŽDY hradí veškeré poplatky za zprostředkování prodeje (koupě) strana prodávající. Ať už jde o developera nebo fyzickou či právnickou osobu, vlastníka nemovitosti.

Bohužel jsme se v poslední době díky globalizaci setkali s praktikami některých českých realitních kanceláří nebo makléřů s českými kořeny, kteří se snažili vybírat další poplatky na Costa del Sol i od kupujících. Vězte, že toto není ve Španělsku ani běžné, ani korektní. Jde o záměrné zneužití neznalosti místních poměrů.

Pokud jste se s takovou praxí setkali, budeme rádi, když nám napíšete na info@ska-reality.cz. Již nějakou dobu sbíráme informace, které poškozují grémium realitních kanceláří působících na Costa del Sol a konkrétně české a slovenské krajany. Se získanými informacemi bude naloženo striktně dle zákona.

V případě, že již nemovitost ve Španělsku vlastníte a chcete ji naším prostřednictvím prodat, kontaktujte nás a individuálně dohodneme přesné podmínky pro váš konkrétní případ.