Zdravotní péče

Zdravotní péče

 

Pokud máte obavy ohledně dostupnosti lékařské péče, tak vězte, že občané jakéhokoli členského státu Unie a dále pak Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska, kteří z důvodů pracovních, studijních, odpočinku, či jiných dočasně pobývají ve Španělsku, mají také v případě potřeby možnost využít španělského státního zdravotnictví, a to na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Tento průkaz je osobní a nepřenosný, má limitovanou platnost a je nutno o něj požádat v zemi původu před odjezdem do Španělska. Jejímu držiteli se dostane stejné lékařské péče jako rezidentům. Tento průkaz ovšem platný nebude, pokud účelem dočasného pobytu ve Španělsku je přímo určitý specializovaný lékařský zákrok či léčba. V těchto případech bude požadován specifický souhlas, autorizace
k takovéto léčbě.

Španělský zdravotní systém si pak v rámci evropského systému vyžádá na zemi původu proplacení nákladů spojených s poskytnutou péčí ošetřeného pacienta.

Toť státní sektor. Soukromý je velmi pestrý a naleznete zde od renomovaných klinik a celosvětově uznávaných specialistů ve svých oborech i zcela soukromé nemocnice, se všemi specializacemi v nabídce služeb.