Podmínky užití

Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ A OCHRANA DAT

Tyto webové stránky, značka SKA REALITY  a doména www.ska-reality.cz patří a Radmila Posadova, se sídlem: Marbella (Málaga), Avda. Nabeul 14, Edif. Parquesol, Oficinas 11-12, NIE X-1968055-Z.

Užití těchto webových stránek podléhá následujícím Všeobecným podmínkám, a tak žádáme o jejich podrobné přečtení

Podmínky užití a přístupu / Ochrana dat:

1.- Přístup na tyto webové stránky automaticky znamená souhlas s těmito podmínkami užití a přístupu. Tyto mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění modifikovány ze strany Radmily Posadové.

2.- SKA REALITY, stejně tak, jako její společníci a zaměstnanci, jsou zproštěni jakékoli zodpovědnosti vycházející z přístupu a užití těchto webových stránek. Včetně možnosti, že by vznikla jakákoli chyba, jež by způsobila poškození informačního zařízení třetích osob. Uživatel vstupuje na tyto webové stránky na svou vlastní zodpovědnost.

3.- Spojení, jež navazujeme s uživatelem jeho přístupem k obsahu, jenž zde dáváme k dispozici zdarma a s cílem pouze informačním,
v žádném případě nezakládá profesní vazbu mezi SKA REALITY, Radmilou Posadovou a uživatelem, a tudíž zmíněný obsah nemůže být nikdy považován za realitní a právní poradenství. Měli byste také brát na zřetel, že obsah nemusí reflektovat poslední judikaturu, či právní normy ke zmíněným tématům, a že tyto mohou být modifikovány, rozšířeny a aktualizovány bez předchozího upozornění.

4.-  Vlastnická práva na celkový obsah těchto webových stránek, ať už jde o texty, články, vyobrazení, záložky, logotypy, barevné kombinace nebo jakýkoli další prvek, struktura a design, výběr a způsob prezentace užitých materiálů, náleží Radmile Posadové, mimo upozornění na opak v případech, že jde o uvedení informací obsažených či publikovaných v médiích, kde vlastnická práva náleží indikovaným zdrojům.

5.- Externí odkazy obsaženy na těchto webových stránkách vedou na webové stránky spravované třetími stranami, o nichž se domníváme, že mohou být k užitku. Nad nimi však SKA REALITY. nemá žádnou kontrolu, a tudíž nezodpovídáme za obsah ani dostupnost těchto stránek. Přístup k nim přes naše webové stránky také neznamená, že nutně souhlasíme s jejich obsahem.

6. Je zakázáno na tyto webové stránky umísťovat odkazy odjinud bez předchozího písemného souhlasu Radmily Posadové. Po jeho získání bude odkaz umístěn na úvodní stránku bez jakékoli estetické či obsahové modifikace. V každém případě je absolutně zakázáno na tyto webové stránky umísťovat odkazy, jež útočí na morálku, dobré mravy, mají sexuální obsah nebo přímo či nepřímo umožňují porušovat vlastnická práva třetích stran.

7.- Přístup na tyto webové stránky nebo jejich užití nutně neznamená sběr osobních údajů uživatele. Vstupem na ně ovšem SKA REALITY může být v pozici získání určitých osobních dat uživatele, jež jej případně mohou identifikovat. Takové údaje budou brány a bude s nimi nakládáno pouze tak, aby vylepšily technickou stránku tohoto webu. V každém případě se oznamuje, že v případě, kdy budou požadovány osobní údaje, uživatel bude náležitě informován v souladu s platnými právními předpisy, speciálně s odkazem na Zákon o ochraně dat osobního charakteru (15/1999, platný od 13.prosince).

Osobní data budou také skladována v našich archivech v souladu s platnými španělskými normami. Bude možno požádat o přístup do našeho archivu, požádat o změnu dat nabo jejich vymazání a to písemně na následující adrese:  Radmila Posadova, Avda. Nabeul 14, Edificio Parquesol, Oficinas 11-12, Marbella 29601, Málaga. V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, adresu a přiložit kopii platného osobního dokladu.

8.- Uvedené podmínky užití a přístupu podléhají španělské legislativě.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete se nás na něco zeptat?